Biler

Vejles ungdom kører i brugte BMW biler

For de fleste vil det ikke være et ukendt fænomen, at unge ”Brian-typer” i udpræget grad har en forkærlighed for brugte BMW biler, der typisk er ”gejlede” til næsten ukendelighed. Det er dog blevet en regulær dille i Vejle, hvor der alene de sidste par år er oprettet adskillige klubber for netop unge BMW-ejere.

Vejle kommune er dog ikke decideret begejstret for udviklingen. ”Det er skønt, at de unge bruger tid på deres hobby, men færdselsreglerne skal altså også tilgodeses”, mener en betjent ved færdselspolitiet , der næsten dagligt har vrede borgere i røret i forbindelse med vild kørsel på gader og veje.

Brugte BMW biler til gaderæs i Vejles indre by

Senest har der tilsyneladende udviklet sig en uheldig trend, hvor de unge mænd, måske inspireret af amerikanske bil-film, arrangerer såkaldte gaderæs, hvor der typisk er tale om, at 2 biler konkurrerer om at komme først i mål, på en nærmere planlagt strækning. Angiveligt opstår konkurrencerne også spontant i bybilledet, hvis et par BMW’ere tilfældigt kommer til at holde side om side ved et lyskryds. ”Jeg har personligt overværet det 2-3 gange, og har hørt masser af lignende historier”, fortæller en familiefar, som forlanger, at politiet skærper indsatsen. ”Vi skal vel ikke have lig på bordet, før lokalpolitikerne bliver opmærksomme på problemet”, mener han. Både han og mange andre borgere giver på forskellig vis udtryk for bekymring, også i forhold til de mange børn, der gerne skulle kunne komme sikkert til- og fra skole.